Adresli Yangın Algılama

Adresli sistemde, kontrol panelinden çıkan bir çift kablo tüm dedektörleri dolaşarak panele geri döner (Loop).

1 loop üzerine kaç adet ekipman (dedektör, buton, siren vs) bağlanabileceği markadan markaya, değişiklik gösterebilir. (Örneğin, x markası 127, y markası için 200 ekipmandır). Eğer 1 loop, binadaki tüm ekipmanlara yetmiyorsa , ihtiyaca göre 2, 3 ya da 4 loop panel seçilir.
Adresli sistemlerdeki ekipmanlar, klasik sistem ekipmanları ile temelde aynı olup, adresleme vb işlemler için ilave elektronik devreler içerirler.
Adresli sistemlerde sirenler, istenirse adresli olarak seçilip loop üzerine, ya da klasik olarak seçilip, kontrol paneli üzerindeki siren çıkış hattı üzerine bağlanabilirler.
Analog, intelligent, interaktif gibi isimlerle anılan sistemler temel olarak adresli sistemdir ve yukarıda anlatılan ana prensipler doğrultusunda çalışırlar. Fakat en önemli fark "multi state" çalışma şeklidir.klasik ya da adresli bir sistemde dedektörler "two state" (2 durumlu) dur.

Bunu, normal çalışmada "0", algılama yaptığında "1" konumuna geçen bir anahtar gibi düşünebiliriz.

Buna karşın , analog adresli sistemler"multi state" (çok durumlu)dur. Sadece, yangın var ya da yok şeklinde değil, belirtilerin ne derecede olduğuna, gerçek bir yangın paternine uyup uymadığına, ortamda geçici bir duman ya da ısı değişimi ihtimaline karşı alarm öncesi karar verme süresinin artırılıp artırılmayacağına kadar, yanlış alarm olasılığını yok edebilmek için birçok parametreyi kontrol ederler. Sistemde bu tür kararların kontrol paneli ya da dedektörler tarafından verilmesi farkı, sistemin analog, analog interaktif, analog intelligent vb. tiplerden hangisi olduğunu belirler. Gerçek yangın verilerinin, ortamdaki yangın belirtileriyle karşılaştırılması prensibiyle çalışan sistemler "true analog" olarak adlandırılır.