Emniyet Ventilli Tetik Yasası

T.C.

ANKARA VALİLİGİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Sayı : B.14.4.ILM.0.06.00.05-593.01.01/  TAAHHÜTLÜ

Konu : Yangın Söndürme Cihazları
 
Kardeşler Eğitim Güvenlik ve Yangın Sön. Sis. Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi  Sokak No:16  Ostim/ANKARA

 

İl Müdürlüğümüz elemanlarınca firmalar da yapılan rutin denetimlerde, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 4 üncü maddesinin g fıkrasında bulunan Emniyet Aksesuarları bölümünde aşırı basınç emniyet tertibatlı tetiklerin kullanılması için verilen süre 01110/2011 tarihinde dolmuştur. Süre sonu itibarı ile yeni üretimi yapılan ve dolum süreleri bitmiş cihazların
dolumları yapılırken aşırı basınç tertibatlı tetiklerin kullanılması zorunludur.

 

Yangın söndürme tüpünün etiketi üzerinde beyan edilen söndürme maddesiyle, içerisinde söndürme maddelerinin denetimi ivedi olarak yapılacaktır. (Örneğin ABC kuru kimyevi tozlu bir cihazda köpüklü söndürme maddesi bulunmayacaktır.)

 

Ayrıca, 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09.09.2009 tarihli ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişikliğe uğramıştır. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı
TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır denilmektedir.

 

Dolum süresi gelmiş cihazların içerisindeki söndürme maddelerinin değiştirilip değiştirilmediğinin kontrolü için firmamızda mevcut söndürücü maddelerin stok sayımı yapılmıştır. Dolum için alınan yangın söndürme tüpleri hidrostatik testleri yapılıp raporları tutularak, içerisindeki söndürrne maddesi kesinlikle yenisi ile değiştirilecektir.il Müdürlüğümüzce ivedi olarak yapılacak rutin kontrollerde yukarıda belirtilen kurallara uymayan firmalar hakkında idari yaptırım ve para cezası uygulanacaktır.

Gereğini rica ederim.